Trogodišnji programi

Izobrazba za trogodišnje srednješkolske programe

Prodavač

Trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje koje osposobljava polaznike za slijedeće:
o    Sudjelovanje pri preuzimanju robe
o    Prodaje robe na malo i veliko
o    Kvantitativni i kvalitativni nadzor, sortiranje i uskladištenje robe
o    Sudjelovanje u nabavi i izboru narudžbi
o    Vođenje financijskih evidencija, blagajničkog obračuna, skladišnih evidencija, kartoteka roba, evidencija narudžbi i rokova isporuke i dr. poslove vezane uz rad prodavača.

Polaznici koji se hoće upisati u program obrazovanja odraslih za zanimanje prodavač moraju imati završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina te bez zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova prodavača.

Polaznici se mogu upisati i na prekvalifikaciju ukoliko imaju završenu srednju školu ili nisu u potpunosti završili započetu srednju školu.

Vozač motornog vozila

Trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje osposobljava polaznike za poslove upravljanja motornim vozilom B, C i E kategorije kroz zadaće  i sadržaje struke:
o    Prijevoz tereta
o    Prijevoz putnika
o    Prometna kultura
o    Prometna tehnika
o    Propisi u cestovnom prometu
o    Cestovna vozila.

Polaznici koji se hoće upisati u program obrazovanja odraslih za zanimanje vozač motornog vozila moraju imati završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina te bez zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova vozača motornog vozila.

Polaznici se mogu upisati i na prekvalifikaciju ukoliko imaju završenu drugu srednju školu ili su završili jedan ili više razreda neke srednje škole.

Slastičar

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te:

 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar/ka polaznik mora imati najmanje 17 godina, završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Kuhar

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KUHAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te:

 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje kuhar/ica polaznik mora imati najmanje 17 godina, završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Konobar

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te:

 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje konobar/ica polaznik mora imati najmanje 17 godina, završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg obrazovanja i liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Tesar

Trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje osposobljava polaznike za slijedeće:

 • Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika, koje će nakon završetka školovanja polazniku omogućiti obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga svoga zanimanja
 • Upoznati svojstva i mogućnosti primjene drva i drugih materijala u graditeljstvu
 • Usvojiti znanja i steći vještinu obrade drva i drvnih materijala ručnim alatima i električnim strojevima
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i električnih strojeva
 • Steći vještinu čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja
 • Izračunati  utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova određenih konstrukcija
 • Izrada, montaža i podupiranje oplata
 • Izrada i postavljanje armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanja betonske mase u AB konstrukcijama
 • Razviti sposobnosti i usvojiti znanje za ispravan odabir obrade, montaže i kompletiranje krovišta
 • Upoznati tehnologiju izrade i montaže lijepljenih, drvenih, lameliranih nosača i montažnih kuća
 • Montaža svih vrsta građevinskih skela
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje
 • Razvija kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Polaznici koji se hoće upisati u program obrazovanja odraslih za tesara moraju imati završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina te bez zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova tesara i ugovor o naukovanju.

Polaznici se mogu upisati i na prekvalifikaciju ukoliko imaju završenu drugu srednju školu ili su završili jedan ili više razreda neke srednje škole.

Zidar

Trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje osposobljava polaznike za slijedeće:
o    Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika, koje će nakon završetka školovanja polazniku omogućiti obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga svoga zanimanja
o    Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o sigurnom radu na visini, mjere zaštite ljudi i okoliša te kako očuvati vlastito zdravlje obavljanjem poslova u različitim vremenskim i radnim uvjetima
o    Poznavanja svojstava i primjene materijala, alata, pribora i pomagala u struci
o    Stječu se osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama
o    Izračunati  utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova i izraditi predračun za pojedine zidarske radove
o    Steći vještinu zidanja zidova, žbukanja
o    Izrada, montaža i podupiranje oplata
o    Izrada i postavljanje armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
o    Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanja betonske mase u AB konstrukcijama
o    Znanje i vještina postavljanja izolacije
o    Montaža svih vrsta građevinskih skela
o    Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu
o    Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje
o    Razvija kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Polaznici koji se hoće upisati u program obrazovanja odraslih za zidara moraju imati završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina te bez zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova zidara i ugovor o naukovanju.

Polaznici se mogu upisati i na prekvalifikaciju ukoliko imaju završenu drugu srednju školu ili su završili jedan ili više razreda neke srednje škole.

P1012234 m

Četverogodišnji program

Komercijalist, Upravni referent, Poljoprivredni tehničar – opći, Agroturistički tehničar, Tehničar cestovnog prometa,  Arhitektonski tehničar – visokogradnja, Građevinski tehničar - niskogradnja

Trogodišnji program

Prodavač, Vozač motornog vozila, Slastičar, Kuhar, Konobar, Tesar, Zidar, Vozač motornog vozila,

Stručna osposobljavanja

Zdravstvo i socijalna skrb
Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba, Gerontodomaćica, Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, Medicinski maser, Dadilja

Informatika
Operater na PC računalima,
Fotografiranje i grafička priprema digitalne fotografije,
Sklapanje, održavanje i popravljanje osobnih računala

Knjigovodstvo
Knjigovodstvo za OPG, Knjigovođa

Osposobljavanje za rukovanje radnim strojevima
Rukovatelj motornom pilom, Rukovatelj traktorom s radnim priključcima, Rukovatelj viličarom, Rukovatelj bagerom, Rukovatelj utovarivačem, Rukovatelj dozerom, Rukovatelj skreiperom, Rukovatelj grejderom, Rukovatelj demperom, Rukovatelj valjakom, Rukovatelj strojevima za otkopavanje i preradu kamena, Rukovatelj crpkom za beton i mikserom, Rukovatelj građevinskom dizalicom, Rukovatelj autodizalicom, Rukovatelj hidrauličkom dizalicom na kamionu, Signalist i vezač tereta, Rukovatelj tračnom pilom za drvo, Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom, Rukovatelj miksericom stočne hrane, Rukovatelj kombajnom, Rukovatelj hidrauličnom platformom, Rukovatelj hidrauličnim cjepačem drva

Ugostiteljstvo i turizam
Voditelj ruralnog turizma, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar, Osposobljavanje za priprematelja pizze, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar

Poljoprivreda
Povrtlar, Sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja, Pčelar, Uzgajivač cvijeća, Voćar i vinogradarSakupljač i uzgajivač gljiva

Građevinski poslovi
Ličilac, Armirač, Betonirac, Izolater, Skelar, Krovopokrivač, Keramičar, Tesar, Zidar

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Upravljanje projektnim ciklusom

Učenje stranog jezika
Učenje njemačkog jezika
, Učenje engleskog jezika (po stupnjevima)

Licenca
ZaštitarČuvar

Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.