Trogodišnji programi

Izobrazba za trogodišnje srednješkolske programe

Zidar

Trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje osposobljava polaznike za slijedeće:
o    Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika, koje će nakon završetka školovanja polazniku omogućiti obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga svoga zanimanja
o    Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o sigurnom radu na visini, mjere zaštite ljudi i okoliša te kako očuvati vlastito zdravlje obavljanjem poslova u različitim vremenskim i radnim uvjetima
o    Poznavanja svojstava i primjene materijala, alata, pribora i pomagala u struci
o    Stječu se osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama
o    Izračunati  utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova i izraditi predračun za pojedine zidarske radove
o    Steći vještinu zidanja zidova, žbukanja
o    Izrada, montaža i podupiranje oplata
o    Izrada i postavljanje armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
o    Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanja betonske mase u AB konstrukcijama
o    Znanje i vještina postavljanja izolacije
o    Montaža svih vrsta građevinskih skela
o    Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu
o    Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje
o    Razvija kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Polaznici koji se hoće upisati u program obrazovanja odraslih za zidara moraju imati završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina te bez zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova zidara i ugovor o naukovanju.

Polaznici se mogu upisati i na prekvalifikaciju ukoliko imaju završenu drugu srednju školu ili su završili jedan ili više razreda neke srednje škole.

P1012234 m

Četverogodišnji program

Komercijalist, Upravni referent, Poljoprivredni tehničar – opći, Agroturistički tehničar, Tehničar cestovnog prometa,  Arhitektonski tehničar – visokogradnja, Građevinski tehničar - niskogradnja

Trogodišnji program

Prodavač, Vozač motornog vozila, Slastičar, Kuhar, Konobar, Tesar, Zidar, Vozač motornog vozila,

Stručna osposobljavanja

Zdravstvo i socijalna skrb
Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba, Gerontodomaćica, Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, Medicinski maser, Dadilja

Informatika
Operater na PC računalima,
Fotografiranje i grafička priprema digitalne fotografije,
Sklapanje, održavanje i popravljanje osobnih računala

Knjigovodstvo
Knjigovodstvo za OPG, Knjigovođa

Osposobljavanje za rukovanje radnim strojevima
Rukovatelj motornom pilom, Rukovatelj traktorom s radnim priključcima, Rukovatelj viličarom, Rukovatelj bagerom, Rukovatelj utovarivačem, Rukovatelj dozerom, Rukovatelj skreiperom, Rukovatelj grejderom, Rukovatelj demperom, Rukovatelj valjakom, Rukovatelj strojevima za otkopavanje i preradu kamena, Rukovatelj crpkom za beton i mikserom, Rukovatelj građevinskom dizalicom, Rukovatelj autodizalicom, Rukovatelj hidrauličkom dizalicom na kamionu, Signalist i vezač tereta, Rukovatelj tračnom pilom za drvo, Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom, Rukovatelj miksericom stočne hrane, Rukovatelj kombajnom, Rukovatelj hidrauličnom platformom, Rukovatelj hidrauličnim cjepačem drva

Ugostiteljstvo i turizam
Voditelj ruralnog turizma, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar, Osposobljavanje za priprematelja pizze, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar

Poljoprivreda
Povrtlar, Sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja, Pčelar, Uzgajivač cvijeća, Voćar i vinogradarSakupljač i uzgajivač gljiva

Građevinski poslovi
Ličilac, Armirač, Betonirac, Izolater, Skelar, Krovopokrivač, Keramičar, Tesar, Zidar

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Upravljanje projektnim ciklusom

Učenje stranog jezika
Učenje njemačkog jezika
, Učenje engleskog jezika (po stupnjevima)

Licenca
ZaštitarČuvar

Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.