Četvrtak, 08 Listopad 2015
Naslovnica arrow Osposobljavanja arrow Upravljanje radnim strojevima
Osposobljavanje za upravljanje radnim strojevima
   
Rukovatelj/ica bagerom
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Stjecanje teoretskih znanja o namjeni i konstrukciji bagera
 • Sastavni dijelovi bagera
 • Karekteristike i ograničenja bagera
 • Podjela bagera po mehanizmu, vrsti pogona, namjeni
 • Proračun učinka rada bagera
 • Rad na siguran način s bagera
 • Manipulacija s bagerom.
 
radni-strojevi2.jpg
radni-strojevi3.jpg
radni-strojevi4.jpg
radni-strojevi5.jpg
 
 
Rukovatelj/ica utovarivačem
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Osnovne karakteristike utovarivača
 • Sastavni dijelovi bagera
 • Podjela prema konstrukciji i načinu rada utovarivača
 • Rad na siguran način sutovarivačem
 • Manipulacija s utovarivačem.
 
Rukovatelj/ica dozerom
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Stjecanje teoretskih znanja o namjeni i konstrukciji dozera
 • Sastavni dijelovi dozera
 • Karekteristike i ograničenja dozera
 • Primjena buldozera
 • Proračun učinka rada dozera
 • Rad na siguran način s dozera
 • Manipulacija s dozerom.
 
 
Rukovatelj/ica skreiperom
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Stjecanje teoretskih znanja o primjeni i načinu rada skreipera
 • Podjela skreipera ( po kapacitetu i po konstrukciji)
 • Proračun učinka rada skreipera
 • Rad na siguran način s skreiperom
 • Manipulacija s skreiperom.
 

Rukovatelj/ica grejderom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Stjecanje teoretskih znanja o primjeni i načinu rada grejdera
 • Osnovne karakteristike grejdera
 • Konstrukcija grejdera
 • Proračun učinka rada grejdera
 • Rad na siguran način s grejderom
 • Manipulacija s grejderom.
 
 
Rukovatelj/ica viličarom
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Stjecanje teoretskih znanja o namjeni i konstrukciji viličara
 • Svojstva dijelova, sklopova i nosećih sredstava
 • Karekteristike i ograničenja viličara
 • Stabilnost viličara u odnosu na teret i transportni put
 • Rad na siguran način s viličarom 
 • Manipulacija s viličarom.
 
radni-strojevi6.jpg
rukovatelj-vilicarom1.jpg
rukovatelj-vilicarom2.jpg
rukovatelj-vilicarom3.jpg
 
 
Rukovatelj/ica demperom
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Rukovanju demperom ( pregled, stavljanje u pogon, komande za upravljanje, isključivanje)
 • Osnovama održavanja dempera.
 
 
Rukovatelj/ica valjakom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Tehničkim karakteristikama valjka
 • Održavanju valjka
 • Zbijanju tla valjkom.


Rukovatelj/ica strojevima za otkopavanje i preradu kamena
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Osnovama o iskopu, preradi i prijevozu
 • Tehničkim karakteristikama strojeva za otkopavanje i preradu kamena
 • Održavanju strojeva za otkopavanje i preradu kamen.
 
 
Rukovatelj/ica crpkom za beton i mikserom
 
U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.
 
Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Glavnim sklopovima i elementima crpki za beton i miksera
 • Upravljanju i rukovanju crpkama za beton i mikserom
 • Održavanju i podmazivanju crpki za beton i miksera
 • Sigurnost pri radu sa crpkom za beton i mikserom.
 
 
Rukovatelj/ica građevinskom dizalicom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i koji prođu zdravsstveni pregled i imaju psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljavaju. Osim toga polaznici moraju posjedovati i vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Obavljanje poslova u prijenosu tereta građevinskom dizalicom
 • Rukovanje građevinskom dizalicom (priprema za korištenje, smještaj tereta, prijenos tereta, spuštanje tereta, osnovno održavanje građevinske dizalice i sl.)
 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada s građevinskom dizalicom
 • Znanja u svezi s održavanjem građevinske dizalice
 • Potpuna znanja u svezi sa rukovanjem građevinskom dizalicom
 • Potpuna znanja u svezi sa uzimanjem, prijenosom i spuštanjem tereta.
 
Ovim programom stječe se potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno rukovanje građevinskom dizalicom i prijenosom tereta.
 
 
Rukovatelj/ica autodizalicom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i koji prođu zdravsstveni pregled i imaju psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljavaju. Osim toga polaznici moraju posjedovati i vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Obavljanje poslova u prijenosu tereta auto dizalicom
 • Rukovanje hidrauličkom dizalicom na kamionu ( priprema za korištenje, smještaj tereta, prijenos tereta, spuštanje tereta, osnovno održavanje auto dizalice i sl.)
 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada s auto dizalicom
 • Znanja u svezi s održavanjem auto dizalice
 • Potpuna znanja u svezi sa rukovanjem auto dizalicom
 • Potpuna znanja u svezi sa uzimanjem, prijenosom i spuštanjem tereta.
 
Ovim programom stječe se potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno rukovanje auto dizalicom i prijenosom tereta.
 
 
Rukovatelj/ica hidrauličkom dizalicom na kamionu

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i koji prođu zdravsstveni pregled i imaju psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljavaju. Osim toga polaznici moraju posjedovati i vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:
 
 • Obavljanje poslova u prijenosu tereta hidrauličkom dizalicom na kamionu
 • Rukovanje hidrauličkom dizalicom na kamionu ( priprema za korištenje, smještaj tereta, prijenos tereta, spuštanje tereta, osnovno održavanje hidrauličke dizalice na kamionu i sl.)
 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada s hidrauličkom dizalicom na kamion
 • Znanja u svezi s održavanjem hidrauličke dizalice na kamionu
 • Potpuna znanja u svezi sa rukovanjem hidrauličkom dizalicom na kamion
 • Potpuna znanja u svezi sa uzimanjem, prijenosom i spuštanjem tereta.
 
Ovim programom stječe se potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno rukovanje hidrauličkom dizalicom na kamion i prijenosom tereta.
 
 
Rukovatelj/ica traktorom s radnim priključcima
 
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorom s radnim priključcima moguće je upisati polaznike koji imaju:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    navršenih 18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice traktorom s radnim priključcima
•    odgovarajuću vozačku dozvolu.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    Razlikovati vrste, dijelove i sklopove traktora te način i svrhu korištenja radnih priključaka
•    Pripremiti traktor s radnim priključcima za rad
•    Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu te rukovati traktorom s radnim priključcima na siguran način
•    Primijeniti pravila zaštite na radu
•    Provoditi osnovno održavanje traktora i radnih priključaka.
 
 
Signalist/ica i vezač/ica tereta

U program osposobljavanja za signalistu/icu i vezača/icu tereta moguće je upisati polaznika koji ima:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    navršenih 18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signaliste/ice i vezača/ice tereta.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati osnovne dijelove i načine osiguranja dizalice
•    razlikovati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenos tereta
•    pregledati ispravnost sredstava za vješanje i vezivanje tereta te vezati teret na siguran način
•    razlikovati vrste signala i signalizirati na ispravan način dizaličaru pri prenošenju i odlaganju tereta
•    primijeniti pravila zaštite na radu  pri prijenosu tereta i signaliziranju
•    održavati sredstva za vješanje i vezivanje tereta te signalne uređaje na ispravan način.

 

Rukovatelj/ica tračnom pilom za drvo

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice tračnom pilom moguće je upisati polaznike koji imaju:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    najmanje 18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice tračnom pilom.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati vrste, osnovne dijelove i funkcije tračne pile
•    pregledati tračnu pilu prije rada i pripremiti tračnu pilu za rad
•    rukovati tračnom pilom na siguran i ispravan način
•    primijeniti pravila zaštite na radu pri radu s tračnom pilom
•    održavati tračnu pilu na ispravan način.

 
Rukovatelj/ica motornom kosilicom i trimerom

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom kosilicom i trimerom moguće je upisati polaznike koji imaju:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    navršenih 18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice motornom kosilicom i trimerom.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati osnovne vrste, dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
•    pripremiti motornu kosilicu i trimer za rad
•    rukovati motornom kosilicom i  trimerom na siguran način
•    primijeniti pravila zaštite na radu
•    provoditi osnovno održavanje motorne kosilice i trimera.

 
Rukovatelj/ica miksericom stočne hrane

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu miksericom stočne hrane moguće je upisati polaznike koji imaju:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    navršenih18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  rukovatelja/ice miksericom stočne hrane
•    odgovarajuću vozačku dozvolu.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati vrste, osnovne dijelove, funkcije i namjenu mikserica stočne hrane
•    pripremiti miksericu stočne hrane za rad te dozirati omjer komponenti u smjesi
•    rukovati miksericom stočne  hrane na siguran način
•    primijeniti pravila zaštite na radu
•    provoditi osnovno održavanje mikserice za stočnu hranu.
 
 
Rukovatelj/ica kombajnom
 
U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice kombajnom moguće je upisati polaznike koji imaju:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    navršenih18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  rukovatelja/ice kombajnom
•    odgovarajuću vozačku dozvolu.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati vrste, dijelove, sklopove i priključne uređaje kombajna te objasniti njihove funkcije
•    provesti radnje za pripremu kombajna za rad
•    rukovati kombajnom i priključnim uređajima na siguran način
•    primijeniti pravila zaštite na radu
•    provesti osnovno održavanje kombajna i priključaka tijekom i nakon rada.

 

Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice hidrauličnom platformom moguće je upisati polaznike koji imaju:
1. završenu minimalno osnovnu školu
2. navršenih18 godina
3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  rukovatelja/ice hidrauličnom platformom
4. odgovarajuću vozačku dozvolu

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati vrste, konstrukciju i dijelove hidraulične platforme te objasniti njihove funkcije
•    pregledati hidrauličnu platformu prije rada i pripremiti je za rad
•    rukovati hidrauličnom platformom i teretom na ispravan i siguran način
•    primijeniti pravila zaštite na radu pri radu s hidrauličnom platformom
•    održavati hidrauličnu platformu na ispravan način.

 

Rukovatelj/ica hidrauličnim cjepačem drva


U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice hidrauličnim cjepačem drva moguće je  upisati polaznike koji imaju:
•    završenu minimalno osnovnu školu
•    navršenih18 godina
•    liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice hidrauličnim cjepačem drva.

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:
•    razlikovati vrste, osnovne dijelove i funkcije hidrauličnih cjepača drva
•    pregledati, pripremiti te održavati hidraulični cjepač drva za rad
•    rukovati hidrauličnim cjepačem drva na ispravan način i pravilno odložiti  iscjepani materijal
•    primijeniti pravila zaštite na radu pri radu s hidrauličnim cjepačem drva.
 

 

Novosti iz OBRIS-a

UPIS POLAZNIKA U POŽEGI

Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2015

U OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.KOMERCIJALIST/ICAPOLJOPRIVREDNI/A...
Opširnije

Ostale novosti
Dobro je znati

Obris EU projekti / Obris EU projects

Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama

 

Anketa

Kako ste zadovoljni s našom uslugom?
 

Kontakt Info

Pučko otvoreno učilište OBRIS

Vanje Radauša 19, Požega 34000
tel: 034 313 400
fax: 034 313 400
gsm: 099 5313 400, 091 5177 130
e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Radno vrijeme: 7:30-15:30 h
Naslovnica | O nama | Naši programi | Osposobljavanja | Instrukcije | Tečajevi | Novosti iz Obrisa | Kontakt

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Obris i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske Unije.

This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contans of this ewb site are the sole responsibility of Pučko otovoreno učilište Obris - Croatia, and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.© Pučko otvoreno učilište Obris, Vanje Radauša 19, Požega
design & hosting by © Iqmedia
porno izle