Ustanova za obrazovanje odraslih

Licenca za čuvara

Osposobljavanje za zanimanje čuvar

U program izobrazbe za čuvara moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje srednju školu, napunjenih 18 godina te bez psihičkih i zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova za navedenu izobrazbu koja se utvrđuje lječničkim pregledom, zbog specifičnosti obavljanja same djelatnosti čuvara.

Izobrazba se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje. 

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik