Ustanova za obrazovanje odraslih

Licenca za zaštitara

Osposobljavanje za zanimanje zaštitar

U program izobrazbe  za zaštitara moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje srednju školu, napunjenih 18 godina te bez psihičkih i zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova za navedenu izobrazbu koja se utvrđuje lječničkim pregledom, zbog specifičnosti obavljanja same djelatnosti zaštitara.

Izobrazba se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik