Ustanova za obrazovanje odraslih

Radni strojevi

Upravljenje radnim strojevima i uređajima

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova upravljanja motornom pilom

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorom s radnim priključcima moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice traktorom s radnim priključcima
 • odgovarajuću vozačku dozvolu

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • Razlikovati vrste, dijelove i sklopove traktora te način i svrhu korištenja radnih priključaka
 • Pripremiti traktor s radnim priključcima za rad
 • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu te rukovati traktorom s radnim priključcima na siguran način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu
 • Provoditi osnovno održavanje traktora i radnih priključaka

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Stjecanje teoretskih znanja o namjeni i konstrukciji viličara
 • Svojstva dijelova, sklopova i nosećih sredstava
 • Karekteristike i ograničenja viličara
 • Stabilnost viličara u odnosu na teret i transportni put
 • Rad na siguran način s viličarom
 • Manipulacija s viličarom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Stjecanje teoretskih znanja o namjeni i konstrukciji bagera
 • Sastavni dijelovi bagera
 • Karekteristike i ograničenja bagera
 • Podjela bagera po mehanizmu, vrsti pogona, namjeni
 • Proračun učinka rada bagera
 • Rad na siguran način s bagera
 • Manipulacija s bagerom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Osnovne karakteristike utovarivača
 • Sastavni dijelovi bagera
 • Podjela prema konstrukciji i načinu rada utovarivača
 • Rad na siguran način sutovarivačem
 • Manipulacija s utovarivačem

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Stjecanje teoretskih znanja o namjeni i konstrukciji dozera
 • Sastavni dijelovi dozera
 • Karekteristike i ograničenja dozera
 • Primjena buldozera
 • Proračun učinka rada dozera
 • Rad na siguran način s dozera
 • Manipulacija s dozerom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Stjecanje teoretskih znanja o primjeni i načinu rada skreipera
 • Podjela skreipera ( po kapacitetu i po konstrukciji)
 • Proračun učinka rada skreipera
 • Rad na siguran način s skreiperom
 • Manipulacija s skreiperom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Rukovanju demperom ( pregled, stavljanje u pogon, komande za upravljanje, isključivanje)
 • Osnovama održavanja dempera

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Stjecanje teoretskih znanja o primjeni i načinu rada grejdera
 • Osnovne karakteristike grejdera
 • Konstrukcija grejdera
 • Proračun učinka rada grejdera
 • Rad na siguran način s grejderom
 • Manipulacija s grejderom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Tehničkim karakteristikama valjka
 • Održavanju valjka
 • Zbijanju tla valjkom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Osnovama o iskopu, preradi i prijevozu
 • Tehničkim karakteristikama strojeva za otkopavanje i preradu kamena
 • Održavanju strojeva za otkopavanje i preradu kamen

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Glavnim sklopovima i elementima crpki za beton i miksera
 • Upravljanju i rukovanju crpkama za beton i mikserom
 • Održavanju i podmazivanju crpki za beton i miksera
 • Sigurnost pri radu sa crpkom za beton i mikserom

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i koji prođu zdravstveni pregled i imaju psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljavaju. Osim toga polaznici moraju posjedovati i vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Obavljanje poslova u prijenosu tereta građevinskom dizalicom
 • Rukovanje građevinskom dizalicom (priprema za korištenje, smještaj tereta, prijenos tereta, spuštanje tereta, osnovno održavanje građevinske dizalice i sl.)
 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada s građevinskom dizalicom
 • Znanja u svezi s održavanjem građevinske dizalice
 • Potpuna znanja u svezi sa rukovanjem građevinskom dizalicom
 • Potpuna znanja u svezi sa uzimanjem, prijenosom i spuštanjem tereta

Ovim programom stječe se potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno rukovanje građevinskom dizalicom i prijenosom tereta.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i koji prođu zdravstveni pregled i imaju psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljavaju. Osim toga polaznici moraju posjedovati i vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Obavljanje poslova u prijenosu tereta auto dizalicom
 • Rukovanje hidrauličkom dizalicom na kamionu ( priprema za korištenje, smještaj tereta, prijenos tereta, spuštanje tereta, osnovno održavanje auto dizalice i sl.)
 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada s auto dizalicom
 • Znanja u svezi s održavanjem auto dizalice
 • Potpuna znanja u svezi sa rukovanjem auto dizalicom
 • Potpuna znanja u svezi sa uzimanjem, prijenosom i spuštanjem tereta

Ovim programom stječe se potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno rukovanje auto dizalicom i prijenosom tereta

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i koji prođu zdravstveni pregled i imaju psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljavaju. Osim toga polaznici moraju posjedovati i vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Obavljanje poslova u prijenosu tereta hidrauličkom dizalicom na kamionu
 • Rukovanje hidrauličkom dizalicom na kamionu ( priprema za korištenje, smještaj tereta, prijenos tereta, spuštanje tereta, osnovno održavanje hidrauličke dizalice na kamionu i sl.)
 • Stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada s hidrauličkom dizalicom na kamion
 • Znanja u svezi s održavanjem hidrauličke dizalice na kamionu
 • Potpuna znanja u svezi sa rukovanjem hidrauličkom dizalicom na kamion
 • Potpuna znanja u svezi sa uzimanjem, prijenosom i spuštanjem tereta

Ovim programom stječe se potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno rukovanje hidrauličkom dizalicom na kamion i prijenosom tereta.

U program osposobljavanja za signalistu/icu i vezača/icu tereta moguće je upisati polaznika koji ima:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signaliste/ice i vezača/ice tereta

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati osnovne dijelove i načine osiguranja dizalice
 • razlikovati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenos tereta
 • pregledati ispravnost sredstava za vješanje i vezivanje tereta te vezati teret na siguran način
 • razlikovati vrste signala i signalizirati na ispravan način dizaličaru pri prenošenju i odlaganju tereta
 • primijeniti pravila zaštite na radu  pri prijenosu tereta i signaliziranju
 • održavati sredstva za vješanje i vezivanje tereta te signalne uređaje na ispravan način

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice tračnom pilom moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • najmanje 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice tračnom pilom

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati vrste, osnovne dijelove i funkcije tračne pile
 • pregledati tračnu pilu prije rada i pripremiti tračnu pilu za rad
 • rukovati tračnom pilom na siguran i ispravan način
 • primijeniti pravila zaštite na radu pri radu s tračnom pilom
 • održavati tračnu pilu na ispravan način

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom kosilicom i trimerom moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice motornom kosilicom i trimerom

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati osnovne vrste, dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
 • pripremiti motornu kosilicu i trimer za rad
 • rukovati motornom kosilicom i  trimerom na siguran način
 • primijeniti pravila zaštite na radu
 • provoditi osnovno održavanje motorne kosilice i trimera

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu miksericom stočne hrane moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  rukovatelja/ice miksericom stočne hrane
 • odgovarajuću vozačku dozvolu

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati vrste, osnovne dijelove, funkcije i namjenu mikserica stočne hrane
 • pripremiti miksericu stočne hrane za rad te dozirati omjer komponenti u smjesi
 • rukovati miksericom stočne  hrane na siguran način
 • primijeniti pravila zaštite na radu
 • provoditi osnovno održavanje mikserice za stočnu hranu

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice kombajnom moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  rukovatelja/ice kombajnom
 • odgovarajuću vozačku dozvolu

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati vrste, dijelove, sklopove i priključne uređaje kombajna te objasniti njihove funkcije
 • provesti radnje za pripremu kombajna za rad
 • rukovati kombajnom i priključnim uređajima na siguran način
 • primijeniti pravila zaštite na radu
 • provesti osnovno održavanje kombajna i priključaka tijekom i nakon rada

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice hidrauličnom platformom moguće je upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  rukovatelja/ice hidrauličnom platformom
 • odgovarajuću vozačku dozvolu

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati vrste, konstrukciju i dijelove hidraulične platforme te objasniti njihove funkcije
 • pregledati hidrauličnu platformu prije rada i pripremiti je za rad
 • rukovati hidrauličnom platformom i teretom na ispravan i siguran način
 • primijeniti pravila zaštite na radu pri radu s hidrauličnom platformom
 • održavati hidrauličnu platformu na ispravan način

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice hidrauličnim cjepačem drva moguće je  upisati polaznike koji imaju:

 • završenu minimalno osnovnu školu
 • navršenih18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice hidrauličnim cjepačem drva

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

 • razlikovati vrste, osnovne dijelove i funkcije hidrauličnih cjepača drva
 • pregledati, pripremiti te održavati hidraulični cjepač drva za rad
 • rukovati hidrauličnim cjepačem drva na ispravan način i pravilno odložiti  iscjepani materijal
 • primijeniti pravila zaštite na radu pri radu s hidrauličnim cjepačem drva
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik