Ustanova za obrazovanje odraslih

Uzgajivač povrća

Program osposobljavanja za povrtlara

U program osposobljavanja za uzgajivača povrća može se upisati osoba s: 

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • vozačkom dozvolom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača povrća

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
 • Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
 • Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
 • Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
 • Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
 • Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih kultura i primijeniti ogovarajuće mjere zaštite na radu
 • Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje, uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
 • Rukovati strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik