Ustanova za obrazovanje odraslih

Program usavršavanja za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe i voditelja EU projekata

Programi stručnog usavršavanja za zanimanja u ekonomiji, trgovini i poslovnoj administraciji

U program usavršavanja za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe/ice može se upisati osoba koja ima: 

 •  završenu srednju četverogodišnju školu ekonomskog smjera (ekonomist, komercijalist, upravno-birotehničku školu i sl.)

 

Polaznici/e se usavršavaju za obavljanje sljedećih poslova:

 • računovodstveni i knjigovodstveni službenici u financijskim službama, računovodstvima poduzeća ili samostalno obavljanje poslova za potrebe poslodavaca
 • knjigovođe i srodni uredski službenici koji prikupljaju i izračunavaju računovodstvene, knjigovodstvene, statističke, financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom.

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: 
 •  Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
 •  Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
 •  Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
 •  Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 •  Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
 •  Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
 •  Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
 •  Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik