• Projekt stručni i zapošljivi

VIDEO: EDUKACIJA ZA POSAO KUHARA/KUHARICE

POU Obris u okviru projekta Stručni i zapošljivi: nove kompetencije za nove prilike provodi edukaciju za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA. Edukacija je trajala šest tjedana, a nakon teoretskog dijela, svi polaznici su odradili praksu na kojoj su se susreli sa svim pomoćnim zanimanjima koje će od sada moći raditi u kuhinji. Kroz ovaj program osposobljavanja pružena je prilika nezaposlenim mladim osobama do 34 godine koje nisu završile srednju školu, kao i onima koji su ušli u zreliju dob te im je bila potrebna prekvalifikacija.

Zainteresirana i aktivna skupina sudionika naučila je mnoge tajne kuharstva na ovoj edukaciji, a s novim kompetencijama sada su znatno konkurentniji na tržištu rada. Kako je izgledala cjelokupna edukacija i kakve su reakcije polaznika, pogledajte u video prilogu snimljenom u sklopu projekta.

 

Edukacija za NJEGOVATELJE/ICE za nezaposlene osobe, prijave u tijeku!

Dana 28.11.2018. održano je javno predstavljanje edukacije za NJEGOVATELJA/ICU koje se provodi u okviru projekta „Stručni i zapošljivi – nove kompetencije za nove prilike.“

Europski socijalni fond financira ovaj projekt u 100%-tnom iznosu. Osim zanimanja njegovatelja, projektom se nezaposlenim osobama nude besplatne edukacije za zanimanja VOZAČ/ICA motornih vozila i KUHAR/ICA.

Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Obris, a partner je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega. Ukupna vrijednost projekta koji traje tri godine je 1.261.003,87 kuna.

Najavljena edukacija predstavlja drugu fazu projekta u kojoj će se organizirati i provesti osposobljavanje za zanimanje NJEGOVATELJ/ICA za 48 nezaposlenih osoba. S obzirom na veliku potražnju za ovim zanimanjem na domaćem i stranom tržištu rada, polaznici dobivaju veliku mogućnost zapošljavanja. Program je posebno zanimljiv jer veći dio programa čini praktična nastava, koja će se provoditi u domovima za starije i nemoćne ili zdravstvenim ustanovama.

Edukacija započinje u prosincu 2018., a prijave se mogu podnositi do 10. prosinca 2018. u Pučkom otvorenom učilištu OBRIS (Vanje Radauša 19, 34000 Požega).

Stranica 1 od 4