Ustanova za obrazovanje odraslih

Programi osposobljavanja i usavršavanja za osobne usluge, usluge zaštite i druga zanimanja

Programi osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja gerontodomaćice, instruktor aktivnosti za osobe s invaliditetom i pomoćnik u nastavi s učenicima s poteškoćama

U program  osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu
 • navršenih18 godina života
 • potvrdu HKS-a o položenoj jahačkoj dozvoli ili višoj razini jahanja (natjecateljska licenca za dresurno i/ili preponsko jahanje)
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom
 • potvrdu o nekažnjavanju


KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

 • koristiti primjerenu terminologiju iz područja intervencija pomoću konja
 • uključivati djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u aktivnosti pomoću konja s obzirom na indikacije i kontraindikacije
 • provoditi aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom prema uputama i pod supervizijom terapeuta i/ili voditelja stručnog tima
 • sudjelovati  u radu stručnog tima korisnika
 • primjeniti suvremena načela u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom
 • razlikovati ponašanja konja, rizična stanja te primjereno intervenirati
 • odabrati  i primjeniti prilagođenu i sigurnosnu opremu u skladu s potrebama korisnika
 • primjenjivati visoki stupanj sigurnosti zaštite na radu tijekom provedbe aktivnosti pomoću konja kao i brigu o dobrobiti konja

 

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice mogu se upisati osobe koje imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice.

Usluge gerontodomaćina/ce obuhvaćene su unutar nekoliko glavnih područja:

 • organizacija prehrane,
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice,
 • pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju,
 • psihosocijalna podrška te usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava.

U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji:

 • imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu,
 • potvrdu o nekažnjavanju, 
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi
 • te poznaju osnove rada na računalu.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
 • Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
 • Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
 • Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
 • Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
 • Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik