Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

U program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • odgovarajuća vozačka dozvola za upravljanje traktorom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura
 • Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
 • Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
 • Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

U program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara može se upisati osoba s:  

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara - sirara


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
 • Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
 • Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara - sirara na ispravan i siguran način
 • Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
 • Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
 • Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
 • Primijeniti pravila zaštite na radu

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar može se upisati osoba s:  

 • navršenih 15 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostanih poslova u zanimanju vrtlar


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
 • Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih kultura
 • Izvoditi jednostavne poslove pri sjetvi i/ili sadnji u njezi vrtnog bilja
 • Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
 • Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
 • Prepoznati simptome i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova vrtlarskih kultura
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju pekar
 • sanitarnom iskaznicom

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • Koristiti pribor, uređaje, strojeve i inventar na ispravan i siguran način
 • Odabrati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Pripremiti i mehanički obraditi odabrane sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Izraditi različite vrste jednostavnih pekarskih proizvoda prema recepturi
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći

U program osposobljavanja za uzgajivača povrća može se upisati osoba s: 

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • vozačkom dozvolom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača povrća

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
 • Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
 • Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
 • Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
 • Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
 • Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih kultura i primijeniti ogovarajuće mjere zaštite na radu
 • Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje, uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
 • Rukovati strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Poslovi koji podrazumijevaju raspoznavanje i sakupljanje ljekovitog bilja ( prikupljanje raznih dijelova biljaka: korijen, stabljika, list, cvijet i plod)
 • Stjecanje znanja za sušenje i čuvanje ljekovitog bilja
 • Znanja u svezi sa uzgojem pojedinih kultura: kamilice, mente, kima, pelina itd.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Znanje o anatomiji i fiziologiji pčele
 • Život pčela
 • Uzgoj pčela
 • Pčelinji proizvodi
 • Prepoznavanje i preventiva pčelinjih bolesti
 • Ekološko pčelarenje
 • Poznavanje zakonskih okvira OPG-a
 • Uporaba pčelarskog pribora
 • Rad sa zajednicama
 • Održavanje pčelinjaka
 • Obrada pčelinjih proizvoda.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Rad u proizvodnim prostorima u cvjećarstvu
 • Razmnožavanje cvijeća
 • Karakteristike, primjena i razmnožavanje jednoljetnica, dvoljetnica, trajnica i geofita
 • Najvažnije jednoljetnice, dvoljetnice, trejnice i geofiti.

U program osposobljavanja za poslove vinogradara i vinara može se upisati osoba s:

 • minimalno završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vinogradara i vinara

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Pripremiti tlo za sadnju vinove loze i podizanje vinograda
 • Primijeniti odgovarrajuće postupke sadnje, uzgoja i njege vinove loze
 • Koristiti alate, strojeve i opremu na pravilan i siguran način
 • Rukovati traktorom i radnim priključcima na pravilan i siguran način
 • Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike vinove loze i grožđa te primijeniti mjere zaštite 
 • Koristiti odgovarajuće postupke u berbi, preradi grožđa, proizvodnji i njezi vina
 • Provesti berbu, prodaju grožđa i vina te izvesti kalkulaciju proizvdonje
 • Provoditi osnovno održavanje alata, strojeva i opreme te otkloniti manje kvarove
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Poslovi koji podrazujijevaju raspoznavanje i sakupljanje gljiva
 • Znanja u svezi s uzgojem pojedinih vrsta gljiva
 • Stjecanje znanja potrebna za sušenje i čuvanje gljiva.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik