Ustanova za obrazovanje odraslih

Edukacije u sklopu projekta ERA+60 - Hrvatska i S. Makedonija

 

brošura ERA60 provedene edukacije

 

brošura_ERA60_provedene_edukacije2.jpg 

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 Sufinancirano EU

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.