Ustanova za obrazovanje odraslih

Vrtlar

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar može se upisati osoba s:  

  • navršenih 15 godina života
  • završenom osnovnom školom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostanih poslova u zanimanju vrtlar


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
  • Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih kultura
  • Izvoditi jednostavne poslove pri sjetvi i/ili sadnji u njezi vrtnog bilja
  • Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
  • Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
  • Prepoznati simptome i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova vrtlarskih kultura
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.